Запис Детальніше

Формування організаторських умінь і навичок старшокласників у позаурочному навчально-виховному процесі.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування організаторських умінь і навичок старшокласників у позаурочному навчально-виховному процесі.
Формирование организаторских умений и навыков старшеклассников в внеурочном учебно-воспитательном процессе.
The organizational skills and habits formation of senior pupils in extracurricular educational process.
 
Creator Кєжковска, Ірина Леонідівна
 
Subject організаторські уміння і навички
старшокласники
педагогічні умови
 
Description У дисертації висвітлено результати теоретичного аналізу та практичного вирішення проблеми формування організаторських умінь і навичок старшокласників у позаурочному навчально-виховному процесі середніх загальноосвітніх навчальних закладів.
Обґрунтовано педагогічні умови формування організаторських умінь і навичок учнів старших класів у позаурочному навчально-виховному процесі: структурно-змістове забезпечення передбачає усвідомлення суб'єктами цього процесу необхідності їх формування як засобу громадянського та громадського становлення, врахування змісту складових організаторських умінь і навичок; методичне забезпечення, що дає змогу оптимально поєднати різноманітні методи і засоби педагогічного впливу (методи виховуючих ситуацій, проектів, самодіагностики, драми, дискусії, рольових ігор, творчих справ) та їх використання у формах позаурочного навчально-виховного процесу: факультативний курс, діяльність органів учнівського самоврядування, шкільних дитячих та молодіжних організації, виховна діяльність класного керівника; системний моніторинг та контроль засобами первинної діагностики сформованості організаторських умінь і навичок та систематичного діагностування ефективності процесу формування організаторських умінь і навичок. Розроблено шляхи їх реалізації у формуванні організаторських умінь і навичок старшокласників.
В диссертации освещены результаты теоретического анализа проблемы формирования организаторских умений и навыков старшеклассников во внеурочном учебно-воспитательном процессе среднего общеобразовательного учебного заведения, определены педагогические условия и разработана методика их реализации, основой которой является факультативный курс «Основы организаторской деятельности». Осуществлено научно-теоретическое обоснование понятия «организаторские умения и навыки старшеклассников». Основой для определения смысловых и структурных особенностей понятия организаторских умений и навыков установлена организаторская деятельность личности в её взаимосвязи с активной жизненной позицией и социальной активностью.
The thesis highlight the theoretical analysis and practical realization of problems of the organizational skills and habits formation of senior pupils in extracurricular educational process, pedagogical factors of the training the mentioned skills and habits..
The pedagogical factors increase the efficiency of the process of training the organizational skills to senior pupils in extracurricular educational process: structural-content component; methodical component; the component of systematic monitoring and control process of the organizational skills and habits formation of senior pupils.
Захист відбувся 26 січня 2011 року о 1200 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань (каб. № 30), вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-26T11:30:54Z
2012-01-26T11:30:54Z
2010-12-24
 
Type Thesis
 
Identifier Кєжковска, І.Л. Формування організаторських умінь і навичок старшокласників у позаурочному навчально-виховному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Ірина Леонідівна Кєжковска ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1416
 
Language uk