Запис Детальніше

Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах ВТО.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах ВТО.
Теория и практика подготовки специалистов сферы туризма в странах-членах ВТО.
Theory and practice in the training of specialists in the field of tourism in the countries-members of WTO.
 
Creator Кнодель, Людмила Володимирівна
 
Subject туристська сфера
система туристської освіти
фахівець туристської сфери
методологія якості
професіограма фахівця туристської галузі
стандарти туристської освіти
професійна компетентність
педагогіка туризму
підготовка кадрів
 
Description Дисертація присвячена теоретико-методологічним проблемам підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах Всесвітньої туристської організації. Для проведення дослідження було використано системний підхід до аналізу дидактичних систем підготовки фахівців сфери туризму в різних країнах, що дало змогу виявити оптимальні параметри процесу навчання в сучасних умовах. Генезис педагогічних систем охарактеризовано у структурному й історичному аспектах. У результаті дослідження були визначені тенденції розвитку дидактичних систем підготовки фахівців сфери туризму в 11 країнах.
Диссертация посвящена теоретико-методологическим проблемам подготовки специалистов сферы туризма в странах-членах Всемирной туристской организации. При проведении исследования был использован системный подход, что позволило выявить оптимальные параметры процесса обучения в современных условиях. Генезис дидактических систем рассматривается в структурном и историческом аспектах.
The thesis is dedicated to theoretical and methodical problems in training of specialists in the field of tourism in the countries-members of WTO.
The didactic systems of training in various countries have been analysed. The trends of development of didactic systems of this training have been discovered. About 100 specialties in 22 education institutions in 11 countries have been closely analyzed. The model of structural componets of modern specialist professional competence in the field of tourism has been formulated.
The concept of tourism education has been discovered. The new destinations of development in pedagogics have been characterized. The levels of quality have been determined. The lacks of quality in education in the field of tourism have been analysed. The methodology of lacks quality determination has been presented. New goals of vocational education have been determined. The main factors, which form the structure, syllabus, learning programs, and curricula, have been discovered.
Захист відбувся 25 січня 2008 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. Кривоноса, 2, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-26T13:03:51Z
2012-01-26T13:03:51Z
2007-12-20
 
Type Thesis
 
Identifier Кнодель, Л. В. Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах всесвітньої туристської організації : Автореф. дисерт. ... докт. пед. наук: 13.00.04 / Л. В. Кнодель ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 40 c.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1420
 
Language uk