Запис Детальніше

Теорія і практика підготовки майбутніх учителів трудового навчання до педагогічної дослідницької діяльності.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Теорія і практика підготовки майбутніх учителів трудового навчання до педагогічної дослідницької діяльності.
Теория и практика подготовки будущих учителей трудового обучения к педагогической исследовательской деятельности.
Theory and practice of the future labour teachers’ training for the pedagogical research activity.
 
Creator Кулик, Євген Володимирович
 
Subject підготовка майбутніх учителів трудового навчання
педагогічна дослідницька діяльність
педагогічна система
модель підготовки
критерії
показники та рівні готовності до педагогічної дослідницької діяльності
 
Description Визначено сутність, історичні аспекти і сучасний стан розробки проблеми підготовки майбутніх учителів трудового навчання до педагогічної дослідницької діяльності. Розкрито особливості дослідницької діяльності, критерії, показники та рівні готовності майбутніх учителів трудового навчання до педагогічної дослідницької діяльності.
Науково обгрунтовано й експериментально перевірено систему підготовки майбутніх учителів трудового навчання до педагогічної дослідницької діяльності. Розроблено науково-методичне забезпечення реалізації системи підготовки майбутніх учителів трудового навчання до педагогічної дослідницької діяльності у навчально-виховному процесі.
Исследование посвящено теоретико-методологическим, историко-педагогическим и научно-методическим основам подготовки будущих учителей трудового обучения к педагогической исследовательской деятельности. В работе выполнено комплексное педагогическое исследование и обоснованы концептуальные основы подготовки будущих учителей трудового обучения к педагогической исследовательской деятельности. Это позволило разработать и экспериментально подтвердить систему подготовки будущих учителей трудового обучения к педагогической исследовательской деятельности, которая внедрена на факультетах подготовки учителей трудового обучения ряда педагогических университетов Украины.
The core, historic aspects and modern condition of the working up the problem of the future labour teachers’ training for the pedagogical research activity. ¬¬The features of the research activity, criteria, indices and levels of future labour teachers’ readiness for the pedagogical research activity are revealed here.
The system of the future labour teachers’ training for the pedagogical research activity is scientifically proved and experimentally tried. The scientific-methodological maintenance of the realisation of the future labour teachers’ training system for the pedagogical research activity in the teaching and educational process is developed.
Захист відбувся 30.06.2006 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою:
46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
(46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-27T12:49:55Z
2012-01-27T12:49:55Z
2006-05-30
 
Type Thesis
 
Identifier Кулик, Є. В. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів трудового навчання до педагогічної дослідницької діяльності : Автореф. дис.. ... докт. пед. наук: 13.00.04 / Є. В. Кулик ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. М.Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 40 c.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1431
 
Language uk