Запис Детальніше

Прогнозування синергетичних ефектів взаємодії агентів у соціальних інтернет-сервісах

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Прогнозування синергетичних ефектів взаємодії агентів у соціальних інтернет-сервісах
 
Creator Молодецька, К. В.
Molodetska, K.
 
Subject соціальний інтернет-сервіс
синергетичне управління
взаємодія агентів
атрактор
social networking service
synergistic management
interaction agents
attractor
 
Description A synthesis synergistic demand for content management of social Internet services based on property values decrease information in time. This allowed the actors to predict the level of demand for content by determining the coordinates of the point burst synergistic effect.
Запропоновано синтез синергетичного управління попитом на контент соціальних інтернет-сервісів на основі властивості інформації зменшення цінності в часі. Це дозволило прогнозувати рівень попиту акторів на контент шляхом визначення координат точки сплеску синергетичного ефекту.
 
Date 2016-02-03T11:17:16Z
2016-02-03T11:17:16Z
2015
 
Type Conference materials
 
Identifier Молодецька К. В. Прогнозування синергетичних ефектів взаємодії агентів у соціальних інтернет-сервісах / К. В. Молодецька // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2015) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 верес. 2015 р. / ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці : Книги–ХХІ, 2015. – С. 171–173.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3224
 
Language uk
 
Publisher ПВНЗ «Буковинський університет»; Книги–ХХІ