Запис Детальніше

Антимікробна активність етанольного екстракту Hyssopus officinalis L. (Lamiaceae)

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Антимікробна активність етанольного екстракту Hyssopus officinalis L. (Lamiaceae)
 
Creator Котюк, Л. А.
Рахметов, Д. Б.
Kotyuk, A.
Rakhmetov, D.
 
Subject етанольний екстракт
мінімальна бактеріостатична концентрація
мінімальна бактерицидна концентрація
ethanol extract
minimal bacteriostatic concentration
minimal bactericidal concentration
Hyssopus officinalis L.
 
Description The paper investigates the biological activity of 40% ethanol extract of Hyssopus officinalis, herb grown under the conditions of Ukrainian Polissya as to Escherichia coli УКМ В–906 (ATCC 25922); Staphylococcus aureus УКМ В–904 (ATCC 25923); Pseudomonas aeruginosa УКМ В–900 (ATCC 9027) and Candida albicans УКМ Y–1918 (ATCC 885–653), which are pathogenic in reference to other organisms. The ethanol extract of H. officinalis contained substances that influenced S. aureus and E. coli causing the twofold increase of MBC indices of 40% ethyl alcohol. The extracted substances did not influence P. aeruginosa and C. albicans. The paper provides the information on the component composition of ethereal oil of Hyssopus officinalis cultivated in Zhytomyr Polissya. In the ethereal oil of mint anise 30 component were identified: isopinocamphone (44,43%), pinocamphone (35,49%), mirtenol (5,26%), germacren D (3,15%), пулегон (2,93%), byciclogermacrene (1,35%), β-pinene (0,97%) and other. The paper draws attention to the prospects of the further more detailed study of ethanol extracts of hyssop with the aim of producing antibacterial herbal preparations.
Досліджено біологічну активність 40% етанольного екстракту Hyssopus officinalis, вирощеного в умовах Полісся України, щодо Escherichia coli УКМ В–906 (ATCC 25922); Staphylococcus aureus УКМ В–904 (ATCC 25923); Pseudomonas aeruginosa УКМ В–900 (ATCC 9027); Candida albicans УКМ Y–1918 (ATCC 885–653), які є патогенними стосовно інших організмів. Етанольний екстракт H. officinalis містив у своєму складі речовини, які впливали на S. aureus та E. coli, призводячи до підвищення показників MBC 40% етилового спирту удвічі. На C. albicans і P. aeruginosa екстраговані речовини не впливали. Встановлено компонентний склад ефірної олії Hyssopus officinalis, культивованої в умовах Житомирського Полісся. У ефірній олії гісопу лі¬карського ідентифіковано 30 компонентів, з яких переважаючими були: ізопінокам¬фон (44,43%), пінокамфон (35,49%), міртенол (5,26%), гермакрен D (3,15%), пулегон (2,93%), біциклогермакрен (1,35%), β-пінен (0,97%) та ін. Відмічено перспективність подальшого детальнішого вивчення етанольних екстрактів гісопу лікарського з метою виготовлення антибактеріальних рослинних препаратів.
 
Date 2016-02-15T11:47:14Z
2016-02-15T11:47:14Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Котюк Л. А. Антимікробна активність етанольного екстракту Hyssopus officinalis L. (Lamiaceae) / Л. А. Котюк, Д. Б. Рахметов // Вісник Львівського університету. Сер. Біологічна. – 2015. – Вип. 70. – С. 237–244.
0206-5657
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3440
 
Language uk
 
Publisher Львівський національний університет імені Івана Франка