Запис Детальніше

How to build up social networking service actors’ tolerance for harmful content

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title How to build up social networking service actors’ tolerance for harmful content
 
Creator Molodetska, K.
Молодецька, К. В.
 
Subject social networking services
agent
harmful content
соціальні інтернет-сервіси
агент
деструктивний контент
 
Description Запропоновано вирішення проблеми управління попитом акторів соціальних інтернет-сервісів на контент із використанням синергетичного управління. Це забезпечує виникнення процесів керованої самоорганізації акторів віртуальних спільнот для досягнення стійкості до контенту деструктивного змісту.
A solution to the problem of social actors demand management services to Internet content using synergistic management. This process provides the appearance of self-managed virtual communities of actors to achieve stability for harmful content.
 
Date 2015-12-24T11:27:37Z
2015-12-24T11:27:37Z
2015
 
Type Conference materials
 
Identifier Molodetska K. How to build up social networking service actors’ tolerance for harmful content / K. Molodetska // Інформаційні технології та взаємодії (IT&I) : тези доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 3–5 листоп. 2015 р. – К. : КНУ, 2015. – С. 166–167.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3156
 
Language en
 
Publisher Київський національний університет ім. Т. Шевченка