Запис Детальніше

Технологічні платформи як ефективний інструмент інноваційного розвитку біоенергетики

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Технологічні платформи як ефективний інструмент інноваційного розвитку біоенергетики
 
Creator Зелінська, А. М.
Zelinska, A.
Зелинская, А. М.
 
Subject біоенергетика
інновації
технологічна платформа
взаємодія науки і бізнесу
розвиток
bioenergetics
innovations
technology platform
the interaction of science and business
development
 
Description The need to create technology platforms in bioenerg etics as an effective mechanism of development of interaction between the main subjects of the nat ional economy, providing innovative evelopment of industry is substantiated in the article. On the basis of eneralization of european experience the basic
stages of formation of technology platforms, their objectives and functions are developed. The potenti al benefits for key participants of platforms are estimated.
В статті обґрунтовується необхідність створення технологічних платформ у біоенергетиці як ефективного механізму розвитку взаємодії між основними суб’єктами національної економіки, які забезпечують інноваційний розвиток галузі. На основі узагальнення європейського досвіду розроблені основні етапи формування технологічних платформ, їх завдання та функції. Оцінені потенційні вигоди для ключових учасників платформ.
 
Date 2015-12-18T12:03:20Z
2015-12-18T12:03:20Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Зелінська А. М. Технологічні платформи як ефективний інструмент інноваційного розвитку біоенергетики / А. М. Зелінська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4 (30). – С. 36–41.
2309-1533
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3147
 
Language uk
 
Publisher Подільський державний аграрно-технічний університет; Хмельницький економічний університет; Інститут економіки, технологій і підприємництва; Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України