Запис Детальніше

Теоретико-методологічні аспекти еколого-інноваційного розвитку регіонів України

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Теоретико-методологічні аспекти еколого-інноваційного розвитку регіонів України
 
Creator Масловська, Л. Ц.
Maslovska, L.
 
Subject виробничо-ресурсні пропорції
виробничо-споживчі пропорції
модернізація
інновації
рівновага
інноваційна активність
типологія
 
Description The sense and main factors of innovation activities to reach a new development quality were determined in context of theory of economic development. The actuality of ecological and innovational process as a factor of sustainable development of regions was underline. The typology of regions of Ukraine was conducted by level and character of innovational development.
У контексті теорій економічного розвитку з’ясовано сутність і значення інноваційної діяльності у досягненні нової якості розвитку. Акцентовано на актуальності еколого-інноваційного процесу як фактора сталого розвитку регіонів. Здійснено типологію регіонів України за рівнем і характером інноваційного розвитку.
 
Date 2015-12-18T09:07:00Z
2015-12-18T09:07:00Z
2004
 
Type Article
 
Identifier Масловська Л. Ц. Теоретико-методологічні аспекти еколого-інноваційного розвитку регіонів України / Л. Ц. Масловська // Наук. вісн. Чернівецького торг.-екон. ін-ту Київського нац. торг.-екон. ун-ту. Сер. Екон. науки. – 2004. – Вип. 3. – С. 30–35.
2310-8185
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3145
 
Language uk
 
Publisher Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету; АНТ Лтд