Запис Детальніше

Актуальні проблеми теорії і методології сталого розвитку України: системний підхід

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Актуальні проблеми теорії і методології сталого розвитку України: системний підхід
 
Creator Масловська, Л. Ц.
Maslovska, L.
 
Subject регіоналізація
глобалізація
продуктивні сили
сталий розвиток
цільові орієнтири
екологічна безпека
соціо-еколого-економічна система
саморегулювання
саморозвиток
 
Description The essential sense and target reference points of the productive forces’ stable development from the position of an economic theory are grounded and the regularities, principles and factors of the stable development in a transitional period are determined. The constructive ways of the ecological imperative’s implementation in a system of the economic relations are determined.
Обґрунтовано сутнісний зміст і цільові орієнтири сталого розвитку продуктивних сил. З позицій економічної теорії визначено закономірності, принципи і чинники сталого розвитку у перехідний період. Запропоновано конструктивні шляхи імплементації екологічного імперативу у систему економічних відносин.
 
Date 2015-12-17T11:36:32Z
2015-12-17T11:36:32Z
2004
 
Type Article
 
Identifier Масловська Л. Ц. Актуальні проблеми теорії і методології сталого розвитку України: системний підхід / Л. Ц. Масловська // Экономические инновации. – 2004. – Вып. 19. – С. 101–108.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3142
 
Language uk
 
Publisher Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України