Запис Детальніше

Ефективність виробництва органічної продукції у сільськогосподарських підприємствах

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ефективність виробництва органічної продукції у сільськогосподарських підприємствах
 
Creator Ткачук, В. І.
Тkachuk, V.
 
Subject органічна продукція
органічне виробництво
принципи виробництва
переваги органічних продуктів
проблеми розвитку
стратегічні пріоритети
organic products
organic production
principles of production
organic food benefits
problems of development
strategic priorities
 
Description The article contains definitions of the category of organic products. Basic principles of organic production are analyzed. Advantages of implementing organic production in farms are followed. Organic production in Europe is analyzed. The author reveals features for organic production in Ukraine. Factors constraining of organic production development are identified. Proposals for effective production of organic products in Ukraine are developed.
У статті наведено визначення категорії органічної продукції. Проаналізовано базові принципи організації органічного виробництва. Наведено переваги впровадження органічного виробництва у сільськогосподарських підприємствах. Проаналізовано виробництво органічної продукції у країнах Європи. Розкрито особливості органічного виробництва в Україні та ідентифіковано стримуючі чинники його розвитку. Розроблено пропозиції щодо ефективного виробництва органічної продукції в Україні.
 
Date 2015-12-28T13:46:51Z
2015-12-28T13:46:51Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Ткачук В. І. Ефективність виробництва органічної продукції у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / В. І. Ткачук // Ефективна економіка : електрон. журн. – 2015. – № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4481. – Перевірено: 23.12.2015.
2307-2105
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3172
 
Language uk
 
Publisher Дніпропетровский державний аграрно-економічний університет