Запис Детальніше

Конкурентні переваги галузі скотарства у контексті вимог СОТ

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Конкурентні переваги галузі скотарства у контексті вимог СОТ
 
Creator Микитюк, В. М.
Mykytyuk, V.
 
Subject галузь
експорт
імпорт
конкурентні переваги
конкуренція
продовольча безпека
СОТ
скотарство
якість
branch
export
import
competitive advantages
competition
food safety
WTO
animal husbandry
quality
 
Description The paper reveals and classifies the main reasons for the low competitiveness of animal husbandry at foreign markets. The author substantiates the problems related to ensuring the competitive advantages of animal produce in accordance with European and world requirements that correspond to the regulations of the World Trade Organization (WTO). The author also analyzes the mechanism of WTO activities in the context of the state support for animal husbandry.
Виявлено та класифіковано за групами основні причини низької конкурентоспроможності галузі скотарства на зовнішніх ринках. Обґрунтовано проблеми забезпечення конкурентних переваг продукції тваринництва відповідно до європейських і світових вимог, які відповідають правилам Світової організації торгівлі (СОТ). Проаналізовано механізм діяльності СОТ у контексті державної підтримки галузі скотарства.
 
Date 2015-12-28T08:23:43Z
2015-12-28T08:23:43Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Микитюк В. М. Конкурентні переваги галузі скотарства у контексті вимог СОТ / В. М. Микитюк // Зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнол. ун-ту. Сер. Екон. науки. – 2012. – № 2 (18), т. 2. – С. 259–265.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3162
 
Language uk
 
Publisher Таврійський державний агротехнологічний університет; Люкс