Запис Детальніше

Методика вибору атрактора для управління динамікою процесів взаємодії акторів у соціальних інтернет-сервісах

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методика вибору атрактора для управління динамікою процесів взаємодії акторів у соціальних інтернет-сервісах
 
Creator Молодецька, К. В.
Molodetska, K.
 
Subject соціальні інтернет-сервіси
взаємодія акторів
контент
інформаційна безпека
social networking service
interaction of actors
content
information security
 
Description In the article the method of choice for the synthesis attractor drawing synergistic-relationship administration actors in social Internet services in the context of on-demand for content. Selected attractor ensure the emergence of virtual communities and natural self-targeted feedback, resulting in a dynamic system of transition from chaos to sustainably managed state.
У статті запропоновано методику вибору притягуючого атрактора для синтезу синергетичного управління взаємодією акторів у соціальних інтернет-сервісах у розрізі попиту на контент. Обраний атрактор забезпечить виникнення у віртуальних спільнотах цільової самоорганізації і природних зворотних зв’язків, внаслідок чого відбувається перехід динамічної системи від хаосу до стійкого керованого стану.
 
Date 2016-02-02T08:29:57Z
2016-02-02T08:29:57Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Молодецька К. В. Методика вибору атрактора для управління динамікою процесів взаємодії акторів у соціальних інтернет-сервісах / К. В. Молодецька // Інформаційна безпека. – 2014. – № 3-4. – С. 146–151.
2224-9613
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3222
 
Language uk
 
Publisher Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля