Запис Детальніше

Шляхи відродження галузі скотарства: основні детермінанти

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Шляхи відродження галузі скотарства: основні детермінанти
 
Creator Микитюк, В. М.
Mykytyuk, V.
 
Subject скотарство
тваринництво
господарська діяльність
аграрний сектор
аграрна політика
відродження галузі скотарства
детермінанти системи відродження
гештальт-системи
 
Description Justified the need for agricultural development that will be the country's competitive advantage in the global challenges of the world economy. Empirical base of research chosen branch of Stockbreeding. Attention is drawn to the systematic approach as the primary in market conditions. Reflect the mandatory conditions and directions of development in the context of current global trends.
Обґрунтовано нагальну потребу розвитку аграрного сектору, що стане конкурентною перевагою країни в умовах глобальних викликів світової економіки. Емпіричною базою дослідження обрано галузь скотарства. Акцентовано увагу на системному підході як першорядному в умовах ринку. Відображено імперативні умови та запропоновано напрями розвитку в контексті сучасних світових господарських тенденцій.
 
Date 2015-12-28T08:42:09Z
2015-12-28T08:42:09Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Микитюк В. М. Шляхи відродження галузі скотарства: основні детермінанти / В. М. Микитюк // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 29–36.
2221-1055
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3163
 
Language uk
 
Publisher Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; Луганський національний аграрний університет; Миколаївський національний аграрний університет; Сумський національний аграрний університет