Запис Детальніше

Толерантність сільськогосподарських культур до токсичної дії важких металів

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Толерантність сільськогосподарських культур до токсичної дії важких металів
 
Creator Яковишина, Т. Ф.
Yakovyshyna, T.
 
Subject зернові
ґрунт
озимі
 
Description The toleration of the agricultural culture to Cd, Pb and Zn toxic effect has been studied for factors of the crop capacity and heavy metals content. It changes in the line: millet › winter crops › peas › spring crops. Determined that millet has been could use for fitostabilization of the low level of the soil contamination by the heavy metals.
Висвітлена толерантність сільськогосподарських культур до токсичної дії Cd, Pb та Zn за факторами врожайності та вмістом важких металів у зерні. Вона змінювалась в ряді: просо › озимі зернові › горох › ярі зернові. Встановлено, що просо можна використовувати для фітостабілізації ґрунту при низькому рівні забруднення важкими металами.
 
Date 2016-02-01T11:40:57Z
2016-02-01T11:40:57Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Яковишина Т. Ф. Толерантність сільськогосподарських культур до токсичної дії важких металів / Т. Ф. Яковишина // Вісник ДАЕУ. – 2008. – № 1 (22). – С. 87–95.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3211
 
Language uk
 
Publisher Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет»