Запис Детальніше

Господарськи корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Господарськи корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи
 
Creator Ковальчук, В. І.
Kovalchuk, V.
 
Subject тип
екстер'єр
конституція
лактація
body
exterior
the constitution
lactation
 
Description Economic-useful features cows are influenced by heredity and environmental factors in their personal development. It was established that the best hosodarsko useful traits are animals that belong to eyrymorfnoho ekste'ryerno-constitutional type.
Господарськи корисні ознаки корів формуються під впливом спадковості і факторів зовнішньо-го середовища в процесі їх індивідуального розвитку. Встановлено, що найкращі господарсько-корисні ознаки мають тварини, які відносяться до ейриморфного екстер’єрно-конституціонального типу.
 
Date 2016-02-15T08:50:15Z
2016-02-15T08:50:15Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Ковальчук В. І. Господарськи корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи / В. І. Ковальчук // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Сер. Тваринництво. – 2014. – Вип. 2-1 (24). – С. 54–56.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3430
 
Language uk
 
Publisher Сумський національний аграрний університет