Запис Детальніше

Оцінка впливу екологічного стану довкілля на здоров'я населення

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оцінка впливу екологічного стану довкілля на здоров'я населення
 
Creator Тарасова, В. В.
Tarasova, V.
 
Subject суспільство
довкілля
атмосфера
водні об'єкти
забруднення
небезпека
захворювання
здоров'я
society
environment
atmosphere
water objects
pollution
danger
disease
health
 
Description The article examines the relationship between environment and society using basic methods of statistics – tabular, graphical, parallel rows and correlation-based system of integrated indicators identified by the method of share participation. The correlation between the health of the population and the state of air and water pollution is found.
У статті розглядаються взаємовідносини довкілля і суспільства з використанням основних методів статистики – табличного, графічного паралельних рядів та кореляційного на базі системи інтегральних показників, визначених за методом питомої участі. Виявлена залежність між станом здоров'я населення та станом забруднення атмосферного повітря і водних об'єктів.
 
Date 2015-12-30T13:06:53Z
2015-12-30T13:06:53Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Тарасова В. В. Оцінка впливу екологічного стану довкілля на здоров'я населення / В. В. Тарасова // Агросвіт. – 2013. – № 13. – С. 3–6.
2306-6792
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3179
 
Language uk
 
Publisher Дніпропетровський державний аграрний університет; ДКС Центр