Запис Детальніше

Вплив забруднення атмосферного повітря на стан здоров'я населення

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив забруднення атмосферного повітря на стан здоров'я населення
 
Creator Тарасова, В. В.
Tarasova, V.
 
Subject суспільство
довкілля
атмосфера
забруднення
небезпека
захворювання
здоров'я
охорона
society
environment
atmosphere
pollution
danger
disease
health
protection
 
Description The article deals with the relations of the environment and society using basic statistical methods – tabular, graphical, parallel lines, dispersion and correlation on the basis of integral indicators defined by the specific participation. The correlation between the health of the population and the state of air pollution is found.
У статті розглядаються взаємовідносини довкілля і суспільства з використанням основних методів статистики – табличного, графічного паралельних рядів, дисперсійного та кореляційного на базі системи інтегральних показників, визначених за методом питомої участі. Виявлена залежність між станом забруднення атмосферного повітря та станом здоров'я населення.
 
Date 2015-12-30T12:59:59Z
2015-12-30T12:59:59Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Тарасова В. В. Вплив забруднення атмосферного повітря на стан здоров'я населення / В. В. Тарасова // Агросвіт. – 2013. – № 16. – С. 24–28.
2306-6792
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3178
 
Language uk
 
Publisher Дніпропетровський державний аграрний університет; ДКС Центр