Запис Детальніше

Взаємовідносини суспільства і довкілля в регіональних соціально-економічних умовах

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Взаємовідносини суспільства і довкілля в регіональних соціально-економічних умовах
 
Creator Тарасова, В. В.
Tarasova, V.
 
Subject оцінка
комплексна оцінка
стан забруднення довкілля
небезпека здоров’ю
assessment
complex assessment
state of nature pollution
danger to health
 
Description The article considers interrelations of society and environment with the use of the main methods of statistics – table, graphical of parallel rows and correlation ones on the basis of the system of integral indicators, determined at the level of the method of specific participation. It reveals a low level of nature and man-caused security, unsatisfactory ecological and sanitary-epidemic situation, connected with an imperfect strategy of conducting economic activity and major disproportions in the use of territories, deformed structure of economy of many regions, and predominance of ecologically dangerous productions. The article establishes dependence between the state of health of the population and the state of air and water pollution.
У статті розглядаються взаємовідносини суспільства і довкілля з використанням основних методів статистики – табличного, графічного паралельних рядів і кореляційного на базі системи інтегральних показників, визначених за методом питомої участі. Виявлено низький рівень природно-техногенної безпеки, незадовільну екологічну й санітарно-епідемічну ситуацію, що пов’язані з недосконалою стратегією господарювання та значними диспропорціями у використанні території, деформованою структурою економіки багатьох регіонів, переважанням екологічно небезпечних виробництв. Встановлено залежність між станом здоров’я населення та станом забруднення атмосферного повітря і водних об’єктів.
 
Date 2016-01-05T12:41:26Z
2016-01-05T12:41:26Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Тарасова В. В. Взаємовідносини суспільства і довкілля в регіональних соціально-економічних умовах / В. В. Тарасова // Бізнес Інформ. – 2013. – № 7. – С. 54–60.
2222-4459
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3188
 
Language uk
 
Publisher Харківський національний економічний університет; Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України