Запис Детальніше

Ринок фінансових послуг

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ринок фінансових послуг
 
Creator Дема, Д. І.
Абрамова, І. В.
Шубенко, І. А.
Недільська, Л. В.
Трокоз, В. М.
Dema, D.
Abramova, I.
Shubenko, I.
Nedilska, L.
Trokoz, V.
 
Subject ринок фінансових послуг
послуги на ринку цінних паперів
ринок банківських послуг
послуги на валютному ринку
страхові послуги
фінансові послуги
financial services market
securities services market
bank services market
stock exchange services market
insurance services
financial services
 
Description У навчальному посібнику розкрито суть та значення ринку фінансових послуг в економічній системі держави. Висвітлено економічний зміст та порядок надання фінансових послуг на ринках позикового та акціонерного капіталу, цінних паперів та похідних фінансових інструментів, валютному та страховому ринках. Особливу увагу приділено проблемам становлення, розвитку та державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні. До кожного розділу навчальний посібник містить питання для самоперевірки, тестові завдання, задачі та перелік рекомендованої літератури для поглибленого вивчення курсу.
Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, магістрів, аспірантів, слухачів факультетів післядипломної освіти. Посібник буде корисним також спеціалістам-практикам фондового, кредитного та валютних ринків, підприємцям, менеджерам підприємств та організацій.
 
Date 2016-01-05T08:18:04Z
2016-01-05T08:18:04Z
2010
 
Type Schoolbook
 
Identifier Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Д. І. Дема, І. В. Абрамова, І. А. Шубенко [та ін.] ; за ред. Д. І. Деми. – Житомир : Рута, 2010. – 382 с.
978-617-581-048-4
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3185
 
Language uk
 
Publisher Рута