Запис Детальніше

Дослідження енергетичних показників обертового біогазового реактора

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дослідження енергетичних показників обертового біогазового реактора
 
Creator Кухарець, С. М.
Голуб, Г. А.
Kukharets, S.
Golub, G.
 
Subject метантенк
реактор
біомаса
біогаз
перемішування
ефективність
methanetanks
reactor
biomass
biogas
mixing
efficiency
 
Description The purpose of research. Install options that provide minimal energy consumption for rotation of the reactor biogas equipment. The technique of research. The paper present the experimental determination of the effects of technological and constructive parameters on the changes in the power consumption under mixing. The research was conducted with the use of the simulation bioreactor (internal radius R=0,2 m, working length L=0,6 m). The substrate obtained from cattle and pig manure was used as a raw material. The results of research. The minimal power inputs Nm=8,4 W are provided with the coefficient of the methane tank filling with biomass kf =0,93 which corresponds to the theoretical research conducted. When the coefficient valises of filling amount to kf <0,93 the floatation condition is fully ensured, though the methane tank capacity is used irrationally which leads to the increase in the specific power inputs. In case the specific power inputs. In case the pilling coefficiency amounts to kf >0,93, the floatation condition is not ensured, thus resulting in in the rapid increase in power inputs in reactor bearings. Conclusions. The found that filled the magnitude of 94 to 95% of rotating methane tanks with a volume of 0,4 m3 load biomass requires minimum specific power to drive from 99,85 to 101,23 W/m when it is immersed in the liquid at a magnitude of 95 to 97 %.
Мета досліджень. Встановити параметри, що забезпечують мінімальні енерговитрати на обертання реактора біогазової установки. Методика досліджень. Експериментальне визначення впливу технологічних та конструкційних параметрів метантенка та параметрів субстрату на зміну споживання потужності при перемішуванні, було проведено із використанням модельного біореактора (внутрішній радіус R=0,2 м, робоча довжина L=0,6 м). В якості сировини використовувався субстрат на основі гною ВРХ та свиней. Результати досліджень. Мінімальні енерговитрати Nдв=8,4 Вт, забезпечуються із коефіцієнтом заповнення метантенка біомасою kз=0,93, що відповідає проведеним теоретичним дослідженням. При значеннях коефіцієнта заповнення kз<0,93, умова плавання забезпечується, проте нераціонально використовується місткість метантенка, що призводить до підвищення питомих енерговитрат, а при kз>=0,93 умова плавання не забезпечується, що призводить до різкого збільшення витрат енергії в підшипниках реактора. Висновки. Встановлено, що заповнений на величину від 94 до 95 % обертовий метантенк з об’ємом завантаження біомаси 0,4 м3 потребує мінімальної питомої потужності для приводу від 99,85 до 101,23 Вт/м3 при його зануренні у рідину на величину від 95 до 97 %.
 
Date 2016-02-04T13:21:11Z
2016-02-04T13:21:11Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Кухарець С. М. Дослідження енергетичних показників обертового біогазового реактора / С. М. Кухарець, Г. А. Голуб // Механізація та електрифікація сільського господарства. – 2015. – Вип. 101. – С. 200–206.
0202-1927
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3249
 
Language uk
 
Publisher Інститут механізації та електрифікації сільського господарства