Запис Детальніше

Система еколого-економічних критеріїв прийняття лісогосподарських рішень

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Система еколого-економічних критеріїв прийняття лісогосподарських рішень
 
Creator Блажкевич, Т. П.
Волочков, В. В.
Крамаренко, Л. Д.
Blazhkevych, T.
Volochkov, V.
Kramarenko, L.
 
Subject класифікація критеріїв прийняття господарських рішень
застосування економічних критеріїв
застосування ігрових критеріїв
прийняття багатокритеріальних рішень
складні критерії
складні критерії оптимального планування виробництва продукції
 
Description У навчально-методичному посібнику викладено загальні принципи, мету та завдання еколого-економічного обґрунтування лісогосподарських рішень, класифікацію критеріїв, основні вимоги до їх розрахунків.
Навчально-методичний матеріал підготовлений для забезпечення практичної підготовки і виконання індивідуально-розрахункових завдань самостійної роботи фахівців лісового та садово-паркового господарства під час вивчення навчальних дисциплін “Економіка природокористування”, “Планування виробництва в лісовому господарстві”, “Менеджмент у лісовому господарстві” і багатьох інших дисциплін будь-якої спеціальності. Навчально-методичний посібник може бути використаний під час виконання курсових робіт та на всіх етапах дипломного проектування як студентами всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, так і професорсько-викладацьким складом.
Окремі розділи і загальні положення будуть корисними для аспірантів і наукових працівників під час оформлення наукових звітів та дисертаційних робіт.
 
Date 2016-02-04T12:48:45Z
2016-02-04T12:48:45Z
2009
 
Type Schoolbook
 
Identifier Блажкевич Т. П. Система еколого-економічних критеріїв прийняття лісогосподарських рішень : навч.-метод. посіб. / Т. П. Блажкевич, В. В. Волочков, Л. Д. Крамаренко. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 169 с.
978-966-7906-87-0
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3246
 
Language uk
 
Publisher Аграрна освіта