Запис Детальніше

Перспективи зростання пропозиції м’яса великої рогатої худоби

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Перспективи зростання пропозиції м’яса великої рогатої худоби
 
Creator Ковальчук, О. Д.
Kovalchuk, O.
 
Subject пропозиція
м'ясо ВРХ
скотарство
supply
cattle meat
cattle-breeding
 
Description The prospects of increasing of cattle meat supply in researched area are investigated. Much attention is given to accelerate the development of beef cattle industry.
У статті розглядаються можливості зростання пропозиції м'яса ВРХ у досліджуванному регіоні. Значна увага приділяється прискоренню розвитку галузі м'ясного скотарства.
 
Date 2016-02-15T10:37:04Z
2016-02-15T10:37:04Z
2002
 
Type Article
 
Identifier Ковальчук О. Д. Перспективи зростання пропозиції м’яса великої рогатої худоби / О. Д. Ковальчук // Зб. наук. пр. Луганського нац. аграр. ун-ту. Сер. Екон. науки – 2002. – № 14 (26). – С. 206–210.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3432
 
Language uk
 
Publisher Луганський національний аграрний університет