Запис Детальніше

Планування виробництва в лісовому господарстві

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Планування виробництва в лісовому господарстві
 
Creator Коваль, Я. В.
Блажкевич, Т. П.
Волочков, В. В.
Koval, Ya.
Blazhkevych, T.
Volochkov, V.
 
Subject план
планування
виробництво
лісове господарство
планування в лісовому господарстві
планування виробничої собівартості лісогосподарських робіт
планування прибутку
планування рентабельності та цін
математичні методи планування
сіткове планування в управлінні
аналіз ефективності лісогосподарської діяльності
принципи планування
види планування
методи планування
формування собівартості продукції
формування собівартості робіт
формування собівартості послуг
планування основних показників виробництва
планування супутніх показників виробництва
 
Description Розглянуто: цілі, завдання і значення планування в лісовому господарстві; класифікацію планів та структуру органів планування; систему планів; принципи, види та методи, нормативно-інформаційне забезпечення планування в лісовому господарстві. Наводиться планування основних і супутніх показників виробництва в лісовому господарстві, планування виробничої собівартості лісогосподарських робіт, формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах лісового господарства, а також шляхи вдосконалення планування прибутку, рентабельності та цін. Викладено математичні методи планування, які включають методи розрахунку еколого-економічної ефективності лісовпорядкування, сіткове планування в управлінні, аналітичний та статистичний аналіз ефективності лісогосподарської діяльності.
 
Date 2016-01-05T07:29:46Z
2016-01-05T07:29:46Z
2011
 
Type Schoolbook
 
Identifier Коваль Я. В. Планування виробництва в лісовому господарстві : навч. посіб. / Я. В. Коваль, Т. П. Блажкевич, В. В. Волочков. – Житомир : Житомирський національний агроекологічний університет, 2011. – 504 с.
978-966-8706-51-6
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3184
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет