Запис Детальніше

Економіка природокористування

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Економіка природокористування
 
Creator Блажкевич, Т. П.
Волочков, В. В.
Blazhkevych, T.
Volochkov, V.
 
Subject економіка природокористування
екологічна економіка
еколого-економічні постулати
шляхи трансформування економіки природокористування в екологічну економіку
семантичний аналіз вихідних постулатів екології
фактори та ефекти ресурсокористування
узагальнення гіпотез розвитку біологічних ресурсів
індексні та інтегральні показники якості природних ресурсів
методика оцінки еколого-економічного ризику забруднення навколишнього середовища
 
Description У посібнику розглянуті умови виникнення, концептуальні та науково-методологічні основи економіки природокористування, необхідність, напрямки та шляхи її трансформування в екологічну економіку. Систематизуються еколого-економічні постулати, фактори та ефекти ресурсокористування, індексні та інтегральні показники якості природних ресурсів. Викладено основні концептуальні положення екологічної економіки, її методичне забезпечення, фінансово-економічні механізми ресурсокористування.
Економіка природокористування з основами екологічної економіки призначена для викладачів, аспірантів, магістрів, а також студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 
Date 2016-02-11T12:32:23Z
2016-02-11T12:32:23Z
2008
 
Type Schoolbook
 
Identifier Блажкевич Т. П. Економіка природокористування : навч.-метод. посіб. / Т. П. Блажкевич, В. В. Волочков. – Житомир : ЖНАЕУ, 2008. – 424 с.
978-966-8706-34-9
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3385
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет