Запис Детальніше

Методичні підходи до аналізу ефективності сільськогосподарського виробництва

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методичні підходи до аналізу ефективності сільськогосподарського виробництва
 
Creator Ковальчук, О. Д.
Kovalchuk, O.
 
Subject критерії
показники
ефективність
підприємство
criteria
indexes
efficiency
enterprise
 
Description Тhe criterions of estimation efficiency managing of the different enterprise in agriculture and opportunity of their quantitative expression are specified. The major factors that should be taken into account at a choice of perspective organizational structures and creation of conditions for the extended reproduction are determined.
Уточнено критерії оцінки ефективності господарювання різних організаційно-правових форм в сільському господарстві та можливості їх кількісного вираження. Визначено основні фактори, які слід враховувати при виборі перспективних організаційних структур та створення умов для розширеного відтворення.
 
Date 2016-02-03T11:10:59Z
2016-02-03T11:10:59Z
2004
 
Type Article
 
Identifier Ковальчук О. Д. Методичні підходи до аналізу ефективності сільськогосподарського виробництва / О. Д. Ковальчук // Вісн. Харк. нац. техн. ун-ту сільського госп-ва ім. Петра Василенка. – 2004. – № 32. – С. 279–282.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3223
 
Language uk
 
Publisher Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка