Запис Детальніше

Еколого-економічний аспект розвитку підприємств галузі свинарства

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Еколого-економічний аспект розвитку підприємств галузі свинарства
 
Creator Кравець, І. В.
Кравец, И. В.
Kravets, I.
 
Subject галузь свинарства
еколого-економічний аспект
відходи
навколишнє середовище
здоров'я населення
 
Description Исследована проблема развития отрасли свиноводства в Украине в эколого-экономическом аспекте. Проанализировано влияние отходов производства предприятий отрасли свиноводства на окружающую среду и здоровье населения.
Досліджено проблему розвитку
галузі свинарства в Україні в еколого-
економічному аспекті. Проаналізовано
вплив відходів виробництва підприємств
галузі свинарства на навколишнє середовище та здоров'я населення.
 
Date 2016-02-08T09:17:25Z
2016-02-08T09:17:25Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Кравець І. В. Еколого-економічний аспект розвитку підприємств галузі свинарства / І. В. Кравець // Продуктивність агропромислового виробництва. – 2009. – Вип. 13. – С. 127–131.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3266
 
Language uk
 
Publisher Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу (НДІ «Украгропромпродуктивність»)