Запис Детальніше

Регулювання перехідних процесів сталого розвитку еколого-економічної системи регіону

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Регулювання перехідних процесів сталого розвитку еколого-економічної системи регіону
 
Creator Фещенко, Н. М.
Feshchenko, N.
 
Subject регіональна економіка
еколого-економічна рівновага
інтровертивний розвиток
регіональне інституціональне поле змін
regional economics
ecological and economic balance
introversive development
regional institutional change vector
 
Description The mechanisms of regulation transition processes for ensure a high level controllability of regional system during loss of its structural balance between the levels of development are considered. The model of monitoring and support structural dynamics of regional ecological-economic system has been proposed.
Розглянуто механізми регулювання перехідних процесів з метою забезпечення високого рівня контрольованості регіональної системи у періоди втрати нею структурної рівноваги під час переходів між гілками розвитку. Запропонована модель моніторингу та підтримки динаміки структурної сітки регіональної еколого-економічної системи.
 
Date 2016-02-03T12:55:34Z
2016-02-03T12:55:34Z
2015
 
Type Conference materials
 
Identifier Фещенко Н. М. Регулювання перехідних процесів сталого розвитку еколого-економічної системи регіону / Н. М. Фещенко // Проблеми економіки, менеджменту та сільської кооперації : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 12–13 трав. 2015 р. – Львів, 2015. – С. 244–249.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3234
 
Language uk
 
Publisher Львівський національний аграрний університет