Запис Детальніше

Проблеми сучасної системи міжбюджетних трансфертів та напрями їх вирішення

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Проблеми сучасної системи міжбюджетних трансфертів та напрями їх вирішення
 
Creator Фещенко, Н. М.
Feshchenko, N.
 
Subject міжбюджетні відносини
міжбюджетні трансферти
власні та закріплені доходи
дотація
субвенція
субсидія
бюджетне регулювання
децентралізація
intergovernmental relations
intergovernmental transfer
own and fixed revenues
grant
subvention
subsidy
budgetary adjusting
decentralization
 
Description The article prospects the features of development of interbudgetary relations in Ukraine and identifies the problems of the modern system of interbudgetary relations, the role of subjective factors when making budgetary decisions, in particular. Suggestions are formed in relation to the improvement of interbudgetary relations at the present stage of the reform of budgetary policy of Ukraine.
У статті досліджено особливості розвитку міжбюджетних відносин в Україні та виявлено проблеми сучасної системи міжбюджетних відносин, зокрема роль суб’єктивних чинників у процесі прийняття бюджетних рішень. Сформовано пропозиції щодо удосконалення міжбюджетних відносин на сучасному етапі реформування бюджетної політики України.
 
Date 2016-02-03T12:49:48Z
2016-02-03T12:49:48Z
2013
 
Type Conference materials
 
Identifier Фещенко Н. М. Проблеми сучасної системи міжбюджетних трансфертів та напрями їх вирішення / Н. М. Фещенко // Ринкова економіка: тенденції і закономірності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 жовт. 2013 р. – Алчевськ : ДДТУ, 2013. – С. 163–166.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3233
 
Language uk
 
Publisher Донбаський державний технічний університет