Запис Детальніше

Вирівнювання територій в економічному і соціальному розвитку: сучасний стан та шляхи вдосконалення

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вирівнювання територій в економічному і соціальному розвитку: сучасний стан та шляхи вдосконалення
 
Creator Фещенко, Н. М.
Feshchenko, N.
 
Subject фінансове вирівнювання
бюджетне регулювання
місцеві бюджети
місцеві органи влади
місцеві послуги
financial equalization
budget management
local governments
local authorities
local services
 
Description Current issues of the functioning of financial equalization in Ukraine. The necessity of calculating the amount of local budgets on the basis of specified, statutory social standards and norms on the basis of correct indicators.
Розглянуто актуальні питання функціонування механізму фінансового вирівнювання в Україні. Обґрунтовано необхідність розрахунку обсягу місцевих бюджетів на основі уточнених, законодавчо встановлених соціальних стандартів і нормативів з урахуванням коректних індикаторів.
 
Date 2016-02-03T13:52:53Z
2016-02-03T13:52:53Z
2012
 
Type Conference materials
 
Identifier Фещенко Н. М. Вирівнювання територій в економічному і соціальному розвитку: сучасний стан та шляхи вдосконалення / Н. М. Фещенко // Наука і вища освіта : матеріали XX Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, 6 квіт. 2012 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2012. – С. 365–367.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3237
 
Language uk
 
Publisher Науково-дослідний інститут Класичного приватного університету