Запис Детальніше

Модель системи підтримки прийняття рішень з діагностики інфаркту міокарда

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Модель системи підтримки прийняття рішень з діагностики інфаркту міокарда
 
Creator Михнюк, Т. О.
Молодецька, К. В.
Mykhniuk, T.
Molodetska, K.
 
Subject система підтримки прийняння рішень
діагностування
електрокардіограма
decision support system
diagnosis
electrocardiogram
 
Description The model of process automation systems deciphering electrocardiograms , which will speed up the analysis and diagnosis of cardiac diseases increase the reliability of diagnosis, will introduce the methods of forecasting and prevention of diseases.
Розроблено модель системи автоматизації процесу розшифрування електрокардіограми, що дозволить прискорити роботу з аналізу та діагностики кардіологічних захворювань, підвищить достовірність діагностування, дозволить впровадити методи прогнозу та попередження захворювань.
 
Date 2016-02-03T12:45:17Z
2016-02-03T12:45:17Z
2012
 
Type Conference materials
 
Identifier Михнюк Т. О. Модель системи підтримки прийняття рішень з діагностики інфаркту міокарда / Т. О. Михнюк, К. В. Молодецька // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. ХХ міжнар. наук.-практ. конф., 15–17 трав. 2012 р. : у 3-х ч. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – Ч. 3. – С. 97.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3232
 
Language uk
 
Publisher Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"