Запис Детальніше

Гідрофітне очищення стічних вод в біологічних ставках Житомирського регіону

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Гідрофітне очищення стічних вод в біологічних ставках Житомирського регіону
 
Creator Романчук, Л. Д.
Василюк, Т. П.
Пазич, В. М.
Romanchuk, L.
Vasylyuk, T.
Pazych, V.
 
Subject гідробіонти
стічні води
біоставки
очищення
забруднення
гидробионты
сточные воды
биопруды
очистка
загрязнение
 
Description Доказана взаимосвязь между количеством индикаторных видов в основных реках Житомирщины и гидрохимическими показателями. Наилучшего развития на сточных водах КП «Житомирводоканал» получили растения эйхорнии прекрасной. На всех вариантах при выращивании эйхорнии на сточных водах КП «Житомирводоканал» по гидрохимическим показателям: рН, щелочность, железо общее, фосфаты, взвешенные вещества, ХПК и БПК5 – наблюдалось улучшение качественных характеристик воды. Поэтому, использование эйхорнии в биопрудах предварительной очистки сточных вод является эффективным. Биохимический состав фитомассы существенно различается в разных частях растений. В том числе больше поллютантов зафиксировано в корневой системе растений, которая непосредственно контактирует со сточными водами.
Доведено взаємозв’язок між кількістю індикаторних видів в основних річках Житомирщини і гідрохімічними показниками. Найкращого розвитку на стічних водах КП «Житомирводоканал» отримали рослини ейхорнії прекрасної. На усіх варіантах за вирощування ейхорнії на стічних водах КП «Житомирводоканал» за гідрохімічними показниками: рН, лужність, залізо загальне, фосфати, завислі речовини, ХСК та БСК5 спостерігалося покращення якісних характеристик води. Тому, використання ейхорнії у біоставках попередньої очистки стічних вод є досить ефективним. Біохімічний склад фітомаси суттєво різниться у різних частинах рослин. Зокрема більше полютантів зафіксовано у кореневій системі рослин, що безпосередньо контактує зі стічними водами.
 
Date 2016-01-18T13:23:46Z
2016-01-18T13:23:46Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Романчук Л. Д. Гідрофітне очищення стічних вод в біологічних ставках Житомирського регіону / Л. Д. Романчук, Т. П. Василюк, В. М. Пазич // Агробіологія. – 2014. – № 2 (113). – С. 119–125.
2310-9270
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3194
 
Language uk
 
Publisher Білоцерківський національний аграрний університет