Запис Детальніше

Визначення та математичне моделювання показників стійкості піролізних смол на основі теорії молекулярних графів

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Визначення та математичне моделювання показників стійкості піролізних смол на основі теорії молекулярних графів
 
Creator Самилін, О. О.
Цивенкова, Н. М.
Самылин, А. А.
Samylin, A.
Tsyvenkova, N.
 
Subject кінетичний термофлуактуаційний механізм
полімерні смоли
деструкція генераторних смол
піролізні смоли
механіко-термічне руйнування
процес газифікації
кинетический термофлуктуационный механизм
полимерные смолы
деструкция генераторных смол
пиролизные смолы
механико-термическое разрушение
процесс газификации
kinetic thermal fluctuation mechanism
polymeric tars
destruction of generator tars
pyrolysis tars
mechanics and thermal destruction
gasification process
 
Description The technique of forecasting boundary conditions of generating pitches molecules thermochemical stability by means of the graft theory is given. The technique allows predicting the conditions of generating pitches cracking with high accuracy, gives a physical substantiation of the conception of thermal fluctuation mechanism of generating pitches molecules destruction during the processes of pyrolysis and biomass gasification.
Наведено методику прогнозування граничних умов термохімічної стійкості молекул генераторних смол за допомогою теорії графів. Методика дозволяє з високою точністю прогнозувати умови крекінга генераторних смол, дає фізичне обґрунтування концепції термофлуктуаційного механізму руйнування молекул генераторних смол під час піролізу та газифікації біомаси.
 
Date 2016-02-05T08:02:46Z
2016-02-05T08:02:46Z
2007
 
Type Article
 
Identifier Самилін О. О. Визначення та математичне моделювання показників стійкості піролізних смол на основі теорії молекулярних графів / О. О. Самилін, Н. М. Цивенкова // Вісник ЖДТУ. – 2007. – № 2 (41). – С. 119–130.
1728-4260
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3251
 
Language uk
 
Publisher Житомирський державний технологiчний університет