Запис Детальніше

Значення інформаційних технологій у матеріально-технічному забезпеченні АПК

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Значення інформаційних технологій у матеріально-технічному забезпеченні АПК
 
Creator Ковальчук, О. Д.
Микитюк, В. М.
Скидан, О. В.
Kovalchuk, O.
Mykytyuk, V.
Skydan, O.
 
Subject інтернет
інформація
технології
internet
information
technology
 
Description The possibilities of e-commerce and logistics of Ukraine's agricultural enterprises are researched in the article. The introduction of Internet technology qualitatively changes the situation in the organization of production.
В статті розглядаються можливості розвитку електронної торгівлі та матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств України. Впровадження Інтернет-технологій якісно змінює ситуацію з організації виробництва.
 
Date 2016-02-03T13:17:45Z
2016-02-03T13:17:45Z
2005
 
Type Conference materials
 
Identifier Ковальчук О. Д. Значення інформаційних технологій у матеріально-технічному забезпеченні АПК / О. Д. Ковальчук, В. М. Микитюк, О. В. Скидан // Ринкова трансформація соціально-економічних відносин в АПК : зб. тез доп. II міжнар. наук.-практ. конф., 1 лип. 2005 р. – Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2005. – С. 98–100.
966-8227-47-6
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3235
 
Language uk
 
Publisher Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління»