Запис Детальніше

Формування аграрної політики продовольчої безпеки в Україні

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування аграрної політики продовольчої безпеки в Україні
 
Creator Скидан, O. В.
Ковальчук, О. Д.
Skydan, O.
Kovalchuk, O.
 
Subject аграрна політика
продовольча безпека
якість
контроль
agricultural policy
food security
quality
control
 
Description The agricultural policy of food security is considered as a complex phenomenon in the close relationship between agricultural, foreign trade, food policy, activities in the areas of quality, food safety and nutrition.
Аграрна політика продовольчої безпеки розглядається як комплексне явище у тісному взаємозв'язку між сільськогосподарською, зовнішньоекономічною, продовольчою політикою, діяльністю у сферах якості і безпеки продовольства та харчування населення.
 
Date 2016-02-03T13:47:47Z
2016-02-03T13:47:47Z
2005
 
Type Conference materials
 
Identifier Скидан О. В. Формування аграрної політики продовольчої безпеки в Україні / О. В. Скидан, О. Д. Ковальчук // Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн : матеріали міжнар. форуму молодих вчених, 28 квіт. 2005 р. – Х. : ХНТУСГ, 2005. – Т. 2. – С. 267–268.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3236
 
Language uk
 
Publisher Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка