Запис Детальніше

Методологічні проблеми організації інформаційно-консультаційного забезпечення АПК

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методологічні проблеми організації інформаційно-консультаційного забезпечення АПК
 
Creator Ковальчук, О. Д.
Kovalchuk, O.
 
Subject інформація
інфраструктура
консультації
агробізнес
information
infrastructure
consulting
agribusiness
 
Description The information aspects of industrial services market functioning, the role of information and consulting service, the mechanism of the costs cover on it creation are consider.
Розглядаються інформаційні аспекти функціонування ринку виробничих послуг, роль інформаційно-консультаційної служби, механізм покриття витрат на її створення.
 
Date 2016-02-15T10:51:38Z
2016-02-15T10:51:38Z
2005
 
Type Conference materials
 
Identifier Ковальчук О. Д. Методологічні проблеми організації інформаційно-консультаційного забезпечення АПК / О. Д. Ковальчук // Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., 3–5 берез. 2005 р. : у 3-х ч. – Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2005. – Ч. 1. – С. 188–189.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3436
 
Language uk
 
Publisher Державний агроекологічний університет