Запис Детальніше

Пристрій для пресування паливних гранул

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Пристрій для пресування паливних гранул
 
Creator Лось, Л. В.
Лось, С. Л.
Рогаль, О. К.
Самилін, О. О.
Цивенкова, Н. М.
Los, L.
Los, S.
Rohal, O.
Samylin, O.
Tsyvenkova, N.
 
Subject паливна гранула
енергетичні рослини
пристрій для пресування
fuel granule
energetic plants
pressing equipment
 
Description An apparatus for the pressing of fuel grains relates to the fuel production and can be used in pressing of divot with additives from saw dust, wood chips, milled plants and other similar biological wastes.
Пристрій для пресування паливних гранул, що
складається з станини та змонтованих на ній конструкцій для подачі паливної суміші в формувально-пресувальний блок і кривошипно-шатунного механізму з повзуном, який відрізняється тим, що матриця (1) формування-пресування гранул (11)має форму диска, що синхронно і дискретно обертається згідно з вертикальним ходом повзуна (5), вісь обертання дискової матриці (1) паралельна напряму руху повзуна (5), на якому закріплені підпресувач (17) односторонньої дії, штемпелі (7, 8, 9) з пуансонами (10) для послідовного формування, ударного пресування і видалення готових гранул (11) з відповідного отвору або отворів (13) матриці (1), між поздовжньо-руховими парами (2-7; 2-8) передбачені зазори для виходу повітря і скребки (12) для очистки від налипань, причому кінематичні та силові параметри пристрою узгоджені з складом паливної суміші, в якій крім торфу міститься подрібнена деревина або інші подібні біовідходи для скріплення кожної гранули завдяки наявності в цих компонентах гранул-смол, лігніну, дьогтю, а також в пристрої мінімізована втрата енергії внаслідок плавних переходів у напрямі завантаження-формування-пресування-видалення і є гострі переходи (19) в місцях розділення потоків формування гранул (11).
 
Date 2016-02-01T11:25:38Z
2016-02-01T11:25:38Z
2008-04-10
 
Type Patent
 
Identifier Пат. 31608 Україна, МПК С10F 7/00. Пристрій для пресування паливних гранул / Лось Л. В., Лось С. Л., Рогаль О. К., Самилін О. О., Цивенкова Н. М. ; заявник і патентовласник ТОВ «Технополіс». – № u200714962 ; заявл. 28.12.2007 ; дата публікації 10.04.2008, Бюл. № 7.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3208
 
Language uk
 
Publisher Державний департамент інтелектуальної власності; ДП «Український інститут промислової власності»