Запис Детальніше

Спосіб формування зони горіння і газифікації та газогенератор для його здійснення

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Спосіб формування зони горіння і газифікації та газогенератор для його здійснення
 
Creator Цивенкова, Н. М.
Голубенко, А. А.
Tsyvenkova, N.
Golubenko, A.
 
Subject газогенератор
зона горіння
гази дуття
тверде паливо
gas producer
combustion zone
blowing gases
solid fuel
 
Description Винахід належить до способу та пристрою для газифікації твердого палива. Спосіб формування зони горіння і газифікації, згідно з яким гази дуття, що підводяться в зону горіння кількісно, температурно та просторово регулюються за допомогою фурм та шляхом їх взаємоузгоджених механічних переміщень, причому напрямок переміщення може здійснюватись в горизонтальній та вертикальній площинах або комбіновано з можливістю регулювання кута і радіуса введення фурм в зоні газифікації за рахунок механізму переміщення. Газогенератор для газифікації твердого палива містить завантажувальний пристрій, пов'язаний із бункером, в нижній частині якого розташовано камеру газифікації з вікнами, в яких по периметру камери газифікації установлені шарнірні опори з фурмами, які кінематично пов'язані з механізмом керування їх просторовим положенням і виконані з можливістю взаємоузгоджених переміщень за рахунок зміни кута нахилу в горизонтальній та вертикальній площинах і зворотно-поступального руху вздовж своїх осей за рахунок механізму керування, причому шарнірні опори, в яких встановлені фурми, є одночасно напрямними для фурм, причому газогенератор додатково забезпечений системою подачі газів дуття в зону горіння та газифікації, що виконана з можливістю здійснення регулювання складу та температури газів дуття. Винахід забезпечує проведення стійкого та ефективного процесу газифікації при одночасному підвищенні якості одержаного газу та екологічності технологічного процесу.
 
Date 2016-02-03T12:19:01Z
2016-02-03T12:19:01Z
2014-12-10
 
Type Patent
 
Identifier Пат. 107219 Україна, МПК С10J 3/20, C10J 3/32, B01J 7/00, F23C 7/00. Спосіб формування зони горіння і газифікації та газогенератор для його здійснення / Цивенкова Н. М., Голубенко А. А. ; заявники і патентовласники Цивенкова Н. М., ГолубенкоА. А. – № a 2012 11797 ; заявл. 12.10.2012 ; дата публікації 10.12.2014, Бюл. № 23.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3228
 
Language uk
 
Publisher Державна служба інтелектуальної власності України