Запис Детальніше

Парадигмальний концепт сільської економіки

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Парадигмальний концепт сільської економіки
 
Creator Тарасович, Л. В.
Tarasоvych, L.
 
Subject сільська економіка
сільський розвиток
сільські території
сільське населення
якість життя
rural economics
rural development
rural areas
rural population
quality of life
 
Description The features that form the system of socio-economic relations in the rural areas have been characterized. The author deepened the essence of the rural economy in the context of its binary substance and mutual determination of components that ensures the development through the prism of their sector or species identity. The role of the rural economy as the dominant
component of rural development has been conceptually grounded. The author emphasized the necessity of transition from agrocentric model of rural development policy to the policy of humancentrism in which the key place belongs to the rural economy, the multifunctional development of which provides the conditions and opportunities of improving the quality of life in rural areas. The prerogative of rural economy in modern scientific and methodological basis
of the strategic imperatives of rural development in Ukraine has been substantiated.
Охарактеризовані особливості, що формують систему соціально-економічних відносин у сільській місцевості. Розкриті наукові підходи до визначення сільської економіки. Поглиблено трактування сільської економіки у контексті бінарності її змістовного наповнення. Концептуально обґрунтовано роль сільської економіки як домінуючої складової сільського розвитку. Акцентовано увагу на необхідності переходу від агроцентричної моделі розвитку сільських територій до політики людиноцентризму, в якій ключове місце належить сільській економіці, багатофункціональний розвиток якої
забезпечує передумови і можливості підвищення якості життя населення.
Обґрунтовано прерогативність сільської економіки у сучасному науково-методологічному базисі формування стратегічних імперативів сільського розвитку в Україні.
 
Date 2016-02-09T12:40:37Z
2016-02-09T12:40:37Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Тарасович Л. В. Парадигмальний концепт сільської економіки / Л. В. Тарасович // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 3–10.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3296
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет