Запис Детальніше

Передумови формування ринку сільськогосподарських земель (за результатами соціологічного дослідження)

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Передумови формування ринку сільськогосподарських земель (за результатами соціологічного дослідження)
 
Creator Данкевич, В. Є.
Dankevych, V.
 
Subject ринок
сільськогосподарські землі
соціологічне дослідження
мораторій
оренда
паї
market
agricultural land
sociological research
moratorium
lease
shares
 
Description In this article we analyze the theoretical approaches to defining the essence of the market of agricultural land. For example Polissya Ukraine sociological study on the need for the introduction of agricultural land market. The study polled 476 respondents from Zhytomyr, Volyn and Rivne regions. In rezuttati study we found: the age structure of land parcels and their distribution by level of education, employment, attitudes unit-holders and farm managers to lifting the moratorium on land sales, their willingness to buy land, the source of funds for the
purchase of land, the state of land shares respondents zone Polissya Ukraine, the level proinformovanosti unit-holders of land issues. The findings proved that the market turnover of agricultural land provides not only lift the moratorium on land sales, but also taking legal framework and the development of appropriate infrastructure.
Проаналізовано теоретичні підходи до визначення сутності ринку сільськогосподарських земель. На прикладі зони Полісся України проведено соціологічне дослідження щодо необхідності запровадження ринку сільськогосподарських земель. Опитано 476 респондентів Житомирської, Волинської та Рівненської областей. Встановлено вікову структуру власників земельних паїв, їх розподіл за рівнем освіти, зайнятість, ставлення власників паїв та керівників сільськогосподарських підприємств до скасування мораторію на продаж земель, готовність купувати землю, джерела
фінансових ресурсів для купівлі землі, стан використання земельних паїв респондентами зони Полісся України, рівень проінформованості власників паїв про земельні питання. Обгрунтовано, що ринковий оборот сільськогосподарських земель передбачає не лише скасування мораторію на продаж земель, але й прийняття законодавчої бази та розвиток відповідної інфраструктури.
 
Date 2016-02-09T13:05:38Z
2016-02-09T13:05:38Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Данкевич В. Є. Передумови формування ринку сільськогосподарських земель (за результатами соціологічного дослідження) / В. Є. Данкевич // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 11–25.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3305
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет