Запис Детальніше

Зайнятість та безробіття: міжнародний досвід й сучасні перспективи України

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Зайнятість та безробіття: міжнародний досвід й сучасні перспективи України
 
Creator Штерма, Т. В.
Штогринець, Н. В.
Shterma, T.
Shtogrynets, N.
 
Subject зайнятість
безробіття
рівень безробіття
регулювання зайнятості
економічно активне населення
робоча сила
employment
unemployment
unemployment rate
employment regulation
the economically active population
the labor force
 
Description Today, in a globalized economy, the issue of unemployment is the number one problem for
the world. Problems of unemployment in the EU and Ukraine require states regional authorities advance the development and implementation of social security in employment working age population. In general, the international experience of management in relation to the dominant
employment includes 5 models: American, German, English, Swedish and Japanese.
One of the main consequences of unemployment is that there is impoverishment of the
population due to loss of earnings and freezing wages of employees who are at work, which entails a decline in purchasing power and, therefore, the fall in aggregate demand, which is considered by economists of the Keynesian theory as the main factor in the decline in production and the economy in general.
В умовах глобалізації економіки питання безробіття є проблемою номер один для
всього світу. Проблеми безробіття у країнах ЄС та Україні вимагають від державних й
регіональних органів управління розробки та реалізації соціальних гарантій у сфері
зайнятості населення працездатного віку. В цілому, у світовому досвіді господарювання
відносно до зайнятості виділяють 5 домінуючих моделей: американську, німецьку,
англійську, шведську та японську. Одним із головних наслідків безробіття є збідніння
населення через втрату трудового заробітку та заморожування заробітної плати
працівників, які залишаються на виробництві, що тягне за собою падіння купівельної
спроможності і, відтак, падіння сукупного попиту на товари, що розглядається
економістами кейнсіанської теорії як головний фактор обмеження виробництва й
економіки загалом.
 
Date 2016-02-09T13:08:02Z
2016-02-09T13:08:02Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Штерма Т. В. Зайнятість та безробіття: міжнародний досвід й сучасні перспективи України / Т. В. Штерма, Н. В. Штогринець // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 26–31.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3306
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет