Запис Детальніше

Методичний підхід щодо оцінки екологічної стійкості стану земельних ресурсів

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методичний підхід щодо оцінки екологічної стійкості стану земельних ресурсів
 
Creator Яремко, Ю. І.
Дудяк, Н. В.
Yaremko, Yu.
Dudyak, N.
 
Subject землекористування
інтегральна оцінка
методичний підхід
індикатор
індекс стійкості
земельні ресурси
land-tenure
integrated assessment
methodological approach
the indicator
the index of sustainability
land resources
 
Description Developed and scientifically-grounded methodology of integrated assessment of
environmental sustainability state of land resources under the influence of anthropogenic activities and current land-tenure, to ensure a balanced agricultural land-tenure.
The estimation of the modern ecological state of the landed resources is executed within the limits of administrative units of the Kherson area and the analysis of the got results is conducted after the level of anthropogenic transformation of the landed resources in an area.
Розроблена та науково обґрунтована методика інтегральної оцінки екологічної
стійкості стану земельних ресурсів під впливом антропогенної діяльності й сучасного
землекористування щодо забезпечення збалансованого ведення сільськогосподарського
землекористування. Виконано оцінку сучасного екологічного стану земельних ресурсів у
межах адміністративних одиниць Херсонської області та проведено аналіз отриманих
результатів за рівнем антропогенної перетвореності земельних ресурсів в області.
 
Date 2016-02-09T13:09:42Z
2016-02-09T13:09:42Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Яремко Ю. І. Методичний підхід щодо оцінки екологічної стійкості стану земельних ресурсів / Ю. І. Яремко, Н. В. Дудяк // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 32–38.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3307
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет