Запис Детальніше

Статистичні діаграми у дослідженні екологічної безпеки довкілля

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Статистичні діаграми у дослідженні екологічної безпеки довкілля
 
Creator Ковалевська, І. М.
Kovalevska, I.
 
Subject безпека довкілля
надзвичайні ситуації
характер загроз
тенденції і закономірності розвитку
ризики збитків
safety of environment
emergencies character of hazards
levels of hazards
tendencies and regularities of development
loss risks
 
Description The paper highlights the possibilities of various types of graphic representations in
studying the ecological safety of the environment in Ukraine. The general state of environment safety and the number of emergencies in the region over the last 17 years are illustrated and graphically depicted. The emergencies are classified according to the level of intensity of
hazard risks, on composition and structures of emergencies after character and levels of threats and dangers; directions, tendencies and conformities to law of development of emergencies; risks of losses from the emergencies of natural character. In research graphic, cartographical
methods of research and a method of ranks of dynamics are used.
Стаття присвячена демонстрації можливості різних видів графічних зображень у дослідженнях екологічної безпеки довкілля в Україні. Проілюстровано і наочно відображено загальний стан безпеки довкілля та кількість виникнення надзвичайних ситуацій в регіонах за 17 років. Розподілено надзвичайні ситуації за класами та інтенсивністю ризиків небезпек, складу і структури надзвичайних ситуацій за характером і рівнями загроз й небезпек; напрямків, тенденцій і закономірностей розвитку надзвичайних ситуацій; ризиків збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру. Використані графічний, картографічний методи дослідження та метод рядів динаміки.
 
Date 2016-02-09T12:43:03Z
2016-02-09T12:43:03Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Ковалевська І. М. Статистичні діаграми у дослідженні екологічної безпеки довкілля / І. М. Ковалевська // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 38–48.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3297
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет