Запис Детальніше

Стратегічне управління діловою активністю сільськогосподарських підприємств в умовах радіаційного забруднення на основі використання оптимізаційних задач

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Стратегічне управління діловою активністю сільськогосподарських підприємств в умовах радіаційного забруднення на основі використання оптимізаційних задач
 
Creator Бондарєва, Ю. О.
Bondareva, Yu.
 
Subject стратегії управління
ділова активність
сільськогосподарські підприємства
управлінські задачі оптимізації
managerial strategies
business activities
commercial farms
optimization related governance challenges
 
Description Hereby a substance of the managerial strategies in business of commercial farms is
grounded on the basis of a farm unit business development rate, economic development stages and functional features. For the purpose of economic development stage based strategies, hereby are proposed the optimization tasks. All mentioned optimization approach restrictive strategies are united into two groups. It is suggested to use three resultant values as criteria of optimality: business activity factor, financial resource allocation efficiency factor and expenditures in terms of equivalent of 1.00 UAH of sales proceeds showing the turnover of funds invested into economic processes.
Обґрунтовано сутність стратегій управління діловою активністю сільськогосподарських підприємств за темпами розвитку діяльності підприємства, за стадіями економічного розвитку і функціональними ознаками. На основі стратегій за стадіями економічного розвитку запропоновані оптимізаційні задачі. Всі зазначені стратегії обмеження оптимізаційних задач об’єднано у дві групи. В якості критеріїв
оптимальності пропонується використати три результативні показники: коефіцієнт ділової активності; коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів; обсяг витрат у розрахунку на 1 грн виручки від реалізації, що відображає оборотність інвестованих у господарський процес ресурсів.
 
Date 2016-02-09T11:26:36Z
2016-02-09T11:26:36Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Бондарева Ю. О. Стратегічне управління діловою активністю сільськогосподарських підприємств в умовах радіаційного забруднення на основі використання оптимізаційних задач / Ю. О. Бондарєва // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 48–54.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3291
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет