Запис Детальніше

Синергетика та гештальти кооперації

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Синергетика та гештальти кооперації
 
Creator Ходаківський, Є. І.
Khodakivskyi, E.
 
Subject кооперація
синергетика
гештальти
набуте лідерство
ізоморфність дефініцій
cooperation
synergy
gestalt
acquired leadership
isomorphism definition
 
Description To modernize the current trends of cooperative processes in agricultural production, an attempt to identify principles has been made, based on the methodology of synergy, using the concept of isomorphism and system tools.
Here we present the Gestalt Approach and define the core Gestalt of service cooperation in rural areas and formation of integrity (holism) based on the concept of solving the problem of leadership and training of cooperative personnel. Development problems of cooperative entities in Polissya Region were also identified. Therefore, for a successful development of the cooperation the cooperative systems have to be integrated, to contribute to improvement of the
integration processes and favorable legal and socio-economic atmosphere should be created. The statistics shows on the beginning of 2013 in Zhytomyr region about 105 agricultural commercial settings were registered and 32 are active.
Зроблено спробу модернізувати сучасні тенденції кооперативних процесів у
сільськогосподарському виробництві на основі методології синергетики,
використовуючи інструментарій системної ідентифікації принципів та ізоморфності понять. Запропоновано гештальтний підхід й визначено стержневий гештальт обслуговуючого кооперативу на сільських територіях і формування цілісності (холізму) на основі концепції вирішення проблеми лідерства та підготовки кооперативних кадрів. Визначені і проблеми розвитку кооперативних утворень у регіоні Полісся. Тому для більш
успішного розвитку кооперації необхідне становлення цілісної кооперативної системи, що сприяє вдосконаленню інтеграційних процесів, створенню сприятливої правової та соціально-економічної атмосфери. Статистика свідчить: на початок 2013 р. у Житомирській області було зареєстровано 105 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, з них діючих – 32.
 
Date 2016-02-09T11:30:01Z
2016-02-09T11:30:01Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Ходаківський Є. І. Синергетика та гештальти кооперації / Є. І. Ходаківський // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 55–61.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3293
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет