Запис Детальніше

Перспективи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в умовах євроінтеграції

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Перспективи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в умовах євроінтеграції
 
Creator Абрамова, І. В.
Abramova, I.
 
Subject інтеграційні зв’язки
євроінтеграція
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
конкурентоспроможність
торговельні відносини
аграрна продукція
integration
European integration
agricultural marketing co-operatives
competitiveness
trade relations
agricultural products
 
Description Directions of Ukraine's integration into the world economy werecharacterized. Emphasis is placed on the study of the advantages and disadvantages from the occurrence of local farmers in the European economic space. It is proved that one of the most effective mechanisms for the promotion of agricultural products of domestic producers on the EU market is the creation and functioning of agricultural marketing co-operatives. The modern state and future development of agricultural marketing co-operatives in the conditions of European integration were defined. The effect of integration of cooperative systems of Ukraine and European countries were emphasized. Conclusions are drawn regarding the potential benefits from the integration of agricultural marketing co-operatives of Ukraine and European countries.
Охарактеризовано напрями інтеграції України у світову економіку. Зроблено
акцент на дослідженні переваг та недоліків від входження вітчизняних аграріїв до європейського економічного простору. Обґрунтовано, що одним із дієвих механізмів просування сільськогосподарської продукції вітчизняних виробників на ринки країн ЄС є створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Визначено сучасний стан й перспективи розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в умовах євроінтеграції. Встановлено вплив інтеграційних зв'язків кооперативних систем України та європейських країн на розвиток аграрного сектора економіки країни. Зроблено висновки щодо можливих переваг від інтеграційних зв'язків сільськогосподарської обслуговуючої кооперації України та європейських країн.
 
Date 2016-02-09T13:24:21Z
2016-02-09T13:24:21Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Абрамова І. В. Перспективи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в умовах євроінтеграції / І. В. Абрамова // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 80–88.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3313
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет