Запис Детальніше

Принципи визначення меж локальних ринків cільськогосподарської продукції

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Принципи визначення меж локальних ринків cільськогосподарської продукції
 
Creator Прудніков, Ю. В.
Prudnikov, Yu.
 
Subject локальний ринок
інституціоналізація відносин
сепарація економічного простору
інтеграція угод
ринкова інфраструктура
гнучкість територіальних меж
local market
institutionalization of relationships
economical space separation
integration of agreements
market infrastructure
territory merges flexibility
 
Description Principles of local agriculture markets` merge forming are considered in the article.
Social-institutional characteristics of exact economic space are taken into consideration. Determination of the flexibility of local market`s merge by changing of density of demand and supply presentation, market infrastructure development of the territory as well as presence of market agents` definite social capital is ascertained. The hypothesis about local market establishing as result of integration in order to summit particular market agreements in one place or disintegration of market space in order to institutional barriers applying is discussed.
Розглянуто принципи формування меж локальних ринків сільськогосподарської продукції з урахуванням соціально-інституційних характеристик заданого економічного простору. Встановлено, що гнучкість меж локального ринку визначається зміною щільності представлення попиту чи пропозиції, розвиненістю ринкової інфраструктури в межах територіального ареалу, а також наявністю певного соціального капіталу у
ринкових агентів. Обґрунтовано гіпотезу про те, що утворення локального ринку може бути результатом інтеграції для об’єднання окремих ринкових угод в одному місці або дезінтеграції ринкового простору внаслідок застосування бар’єрів інституційного характеру. Визначені напрями реалізації заходів державної політики, що оптимізують процес формування локальних ринків сільськогосподарської продукції у контексті подолання монополізму та забезпечення конкурентного середовища.
 
Date 2016-02-09T13:35:11Z
2016-02-09T13:35:11Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Прудніков Ю. В. Принципи визначення меж локальних ринків cільськогосподарської продукції / Ю. В. Прудніков // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 97–104.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3318
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет