Запис Детальніше

Вплив НТП на процеси формування та ефективності використання машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив НТП на процеси формування та ефективності використання машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств
 
Creator Пивовар, А. М.
Пивовар, П. В
Pyvovar, A.
Pyvovar, P.
 
Subject науково-технічний прогрес
сільськогосподарське підприємство
функції НТП
субституція чинників
сільськогосподарське машинобудування
scientific and technical progress
agricultural enterprise
functions of scientific and technical progress
substitution of factors
agricultural machinery
 
Description The article deals with scientific approaches to scientific and technical progress (STP) as a socio-economic category. Approaches American, European and Marxist school of economists to the interpretation of STP was investigated. Thoughts national economists’ agrarians about the nature STP and its impact on the agricultural enterprises were considered. Substantiated that on the level of agricultural enterprises STP has two functions: economic and social. Main
directions of development STP in agriculture were determined. The logic circuit implementation of the results STP in the agricultural sector was proposed. Features substitution of factors in the implementation STP results in agriculture was considered. Perspective directions for STP of agricultural machinery was formulated. The main technical and technological requirements that agricultural producers confronts manufacturers of agricultural machinery was substantiated.
Розглянуто наукові підходи до науково-технічного прогресу як соціально-
економічної категорії. Досліджено підходи до трактування НТП американської, європейської та марксистської шкіл економістів. Розглянуто думки вітчизняних економістів-аграріїв щодо сутності НТП та його впливу на діяльність сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано, що на рівні сільськогосподарського підприємства НТП виконує дві функції: економічну та соціальну. Визначено основні напрями розвитку НТП у сільському господарстві. Запропоновано логічну схему впровадження результатів НТП в аграрний сектор економіки. Розглянуто особливості субституції чинників при впровадженні результатів НТП у сільське господарство. Сформульовано перспективні напрями НТП для сільськогосподарського машинобудування. Обґрунтовано основні техніко-технологічні вимоги, які сільськогосподарські товаровиробники висувають перед виробниками сільськогосподарської техніки.
 
Date 2016-02-09T13:38:52Z
2016-02-09T13:38:52Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Пивовар А. М. Вплив НТП на процеси формування та ефективності використання машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств / А. М. Пивовар, П. В. Пивовар // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 105–116.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3319
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет