Запис Детальніше

Організаційно-педагогічні умови адаптації молодих вчителів природничих дисциплін до роботи в школі.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Організаційно-педагогічні умови адаптації молодих вчителів природничих дисциплін до роботи в школі.
Организационно-педагогические условия адаптации молодых учителей биологических дисциплин к роботе в школе.
Organizational and Pedagogical Conditions of Natural Science Subjects Young Teacher Adaptation for Their Work at School.
 
Creator Кухарчук, Тетяна Андріївна
 
Subject організаційно-педагогічні умови адаптації
компоненти і критерії адаптації
професійна адаптація
управління адаптацією
модель управління професійною адаптацією
 
Description У дисертації розглянуто питання професійної адаптації молодих учителів природничих дисциплін до роботи в школі. У результаті психолого-педагогічного аналізу літературних джерел уточнено поняття “професійна адаптація молодого вчителя природничих дисциплін”, сутність і зміст структурних компонентів адаптації (інтегративно-особистісний; регулювально-технологічний; предметно-діяльнісний; самоактуалізаційний). Виявлено та експериментально перевірено ефективність організаційно-педагогічних умов забезпечення успішної адаптації молодих учителів: спрямування педагогічної діяльності молодих вчителів на усвідомлення цілей адаптації; функціональне педагогічне управління адаптацією молодих учителів природничих дисциплін; реалізація особистісно-орієнтованого підходу до організації процесу адаптації, системність в організації професійної адаптації вчителів природничих дисциплін. Розроблено модель управління адаптацією молодих учителів до роботи в школі. Визначено критерії та показники адаптованості молодих вчителів до роботи в школі: професійні та індивідуально-психологічні.
Диссертация посвящена исследованию проблемы адаптации молодых учителей к работе в школе. В результате психолого-педагогического анализа проблемы уточнены сущность, содержание и структурные компоненты адаптации молодых учителей: интегративно-личностный (определяет формирование системы профессионально важных качеств); регулирующе-технологический (характеризует освоение деятельностью на профессиональном уровне); предметно-деятельностный (отображает нормативно-предметный и предметно-творческий характер освоения профессиональной деятельности); самоактуализационный (обеспечивает постоянное стремление к преодолению новых личностных и деятельностных рубежей, стимулирует переход потенциальных способностей специалиста в реальные).
The thesis deals with the issue of natural subjects young teachers professional adaptation for their work at school. The analysis of psychological and pedagogical literary sources has yielded a more accurate definition of the notion “professional adaptation of a natural science subjects young teacher”, the essence and contents of structural components of adaptation (integrative and personal, regulating and technological, subject- and activity-oriented, self-actualizing). There has been revealed and experimentally verified the efficiency of the organizational and pedagogical conditions that ensure a successful adaptation of young teachers: direction of young teachers pedagogical activities towards the realization of adaptation aims, functional pedagogical management of the natural science subjects young teachers adaptation, realization of a personality-oriented approach towards the organization of the adaptation process, the system in the organization of the natural science teachers adaptation management for their work at school. The following criteria and characteristics if the young teachers adaptation for their work at school have been defined: professional, personal and psychological.
Захист відбувся 29 січня 2009 року о ____ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, зала засідань.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-30T07:21:48Z
2012-01-30T07:21:48Z
2008-12-26
 
Type Thesis
 
Identifier Кухарчук, Т. А. Організаційно-педагогічні умови адаптації молодих вчителів природничих дисциплін до роботи в школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Т. А. Кухарчук ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1433
 
Language uk