Запис Детальніше

Напрями стратегічного управління діяльністю переробних підприємств аграрного сектора економіки

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Напрями стратегічного управління діяльністю переробних підприємств аграрного сектора економіки
 
Creator Грибан, Н. Г.
Griban, N.
 
Subject стратегічне управління
переробні підприємства
аграрний сектор економіки
прогнозування ефективності
оптимізаційне моделювання
strategic management
processing enterprises
the agricultural sector
efficiency forecasting
optimization modeling
 
Description The strategic directions of agrarian processing enterprises of Ukraine development have been highlighted taking into account the results of forecasting profitability of their activities and its main factors. The importance of raising the level of productivity of agricultural enterprises has been proved. The necessity of vertical integration of processing enterprises has been substantiated. The author constructed the regression models of changes in the level of profitability of the processing enterprises in agrarian sector of Zhytomyr region economy, their return on assets, productivity and the level of marketability, the level of major crops yield, milk yield and growth of meat. The forecast level of the processing enterprises efficiency of for 2015-2017 has been calculated. A model of balance elements’ optimization has been developed taking into account resource constraints and norms of financial condition coefficients of business entities.
Виділено стратегічні напрями розвитку переробних підприємств аграрного сектора економіки України із врахуванням результатів прогнозування рівня рентабельності їх діяльності та її основних чинників. Доведено важливість підвищення рівня продуктивності праці сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано необхідність розвитку вертикальної інтеграції переробних підприємств. Побудовано регресійні моделі змін рівня рентабельності переробних підприємств аграрного сектора економіки Житомирської області, їх фондовіддачі, продуктивності праці і рівня товарності, а також рівня врожайності основних сільськогосподарських культур, удою молока й
приросту м’яса. Розраховано прогнозні значення ефективності діяльності переробних підприємств на 2015–2017 рр. Запропоновано лінійну модель оптимізації статей балансу із врахуванням ресурсних обмежень та нормативних значень коефіцієнтів фінансового стану суб’єктів підприємництва.
 
Date 2016-02-09T13:26:09Z
2016-02-09T13:26:09Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Грибан Н. Г. Напрями стратегічного управління діяльністю переробних підприємств аграрного сектора економіки / Н. Г. Грибан // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 116–129.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3314
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет