Запис Детальніше

Інноваційні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємств хлібопекарської галузі

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інноваційні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємств хлібопекарської галузі
 
Creator Федорова, Т. В.
Fedorova, T.
 
Subject управління
конкурентоспроможність підприємства
хлібопекарська галузь
інноваційний розвиток
хлібопекарська продукція
management
competitiveness
bakery industry
innovative development
bakery products
 
Description Are defined the features of the baking industry enterprises, which were taken into account when using systemic and structural-functional approach to develop a conceptual model of baking industry companies competitiveness. Are proposed directions of improving the competitiveness of bakeries and economically substantiated innovations in innovative activity of the enterprises. Are shown the generalized results of mathematical modeling to predict the future behavior of the company by changing any internal options that have been estimated
quantitatively. According to the results are chosen the competitive strategies of baking industry enterprises and efficient management of their competitiveness.
Визначено особливості розвитку підприємств хлібопекарської галузі, які враховано при використанні системного та структурно-функціонального підходу для розробки концептуальної моделі управління конкурентоспроможністю хлібопекарських підприємств. Запропоновано напрями підвищення їх конкурентоспроможності та економічно обґрунтовано інноваційні нововведення в діяльність цих підприємств.
Представлено узагальнені результати математичного моделювання з метою
прогнозування майбутньої поведінки підприємства при зміні будь-яких внутрішніх параметрів, які були оцінені кількісно. Відповідно до отриманих результатів обрано конкурентні стратегії розвитку підприємств хлібопекарської галузі та ефективного управління їх конкурентоспроможністю.
 
Date 2016-02-09T12:45:21Z
2016-02-09T12:45:21Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Федорова Т. В. Інноваційні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємств хлібопекарської галузі / Т. В. Федорова // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 130–137.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3298
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет